Du er her > Foreningen > Bliv medlem
Medlemskab af Vallensbæk Jagtforening

Indmeldelse i foreningen sker via Danmarks Jægerforbunds indmeldes formular: Klik her

Udfyld lokalforeningsnummer 7823 - Vallensbæk Jagtforening i formularen

Er du medlem af anden jagtforening, men ønsker at overflytte dit medlemskab til Vallensbæk Jagtforening, skal du sende en mail herom til: medl@jaegerne.dk

Du kan også sende en mail med: navn - adresse - tlf. nr. - fødselsdato - mail adresse, samt medlemsform til vores kasserer E-mail 

Kontingentsatsen indeholder DJ`S andel

Medlemskab gældende for 2019 : Foreningens andel kr. Dj's andel kr. Ialt kr.
Ordinær:
161,-
792,-
953,-
Junior: (0 til 15 år)
 86,95

86,95
Ungdom: (16 til 25 år)
137,-
398,-
535,-
Senior: (født 1948 eller tidl.)
135,-
463,-
598,-
Husstand: * (pr. husstandsmedlem)
120,-
385,-
505,-
Ekstraordinær **
225,-
57,-
282,-
*Hustandskontingentet forudsætter et ordinært medlemskab på samme adresse.

**Ekstraordinært medlem bliver man, når man er hovedmedlem i en anden jagtforening

Hvis du har fået ny adresse, bedes du give besked herom til vores kasserer E-mail

 
  
);