Du er her > Foreningen > Medlemssarrangementer
Ordinær Generalforsamling tirsdag den 21. september 2021 kl. 18.00


Vallensbæk Jagtforening indkalder til Ordinær generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling, afholdes i vores klubhus, Brøndbyvej 185, tirsdag 21. september 2021 klokken 18.00

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved en let anretning.

Ønsker du at deltage i spisningen, så er tilmelding nødvendigt seneste den 1. september til formanden Sùsanna Vang Møller Tlf. 22 98 74 78

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendigt. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 Dagsordenen:

1.      Valg af dirigent
2.      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.      Indkomne forslag.
5.      Fastsættelse af kontingent.
6.      Valg af formand eller kasserer.
7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.      Valg af suppleanter.
9.      Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10.    Eventuelt.

 

M.v.h. Bestyrelsen 

  
);