Du er her > Foreningen > Medlemssarrangementer
Årsmøde i Vallensbæk Jægerråd

Årsmøde i Vallensbæk Jægerråd den 20. maj 2021 kl. 19:00
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke

3. Valg af formand (næste gang 2022)

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning

5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.

7. Indkomne forslag (indkomne forslag skal skriftligt være formanden for Jægerrådet i hænde senest tre uger før årsmødet.)

8. Eventuelt


Tilmelding til susannavang@live.dk eller 22987478 senest 13.05.2021  
);