Du er her > Foreningen > Medlemssarrangementer
Ordinær Generalforsamling tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 18.00


Vallensbæk Jagtforening indkalder til Ordinær generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling, afholdes i vores klubhus, Brøndbyvej 185, tirsdag 4. oktober 2022 klokken 18.00

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved en let anretning.

Ønsker du at deltage i spisningen, så er tilmelding nødvendigt seneste den 19. september til formanden Sùsanna Vang Møller Tlf. 22 98 74 78

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendigt. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 Dagsordenen:

1.      Valg af dirigent
2.      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.      Indkomne forslag.
5.      Fastsættelse af kontingent.
6.      Valg af formand eller kasserer. Nuværende formand ønsker ikke genvalg
7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.      Valg af suppleanter.
9.      Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10.    Eventuelt.

 

Kære medlem af Vallensbæk Jagtforening

Så er der gået et år mere og i oktober skal vi til generalforsamling.

I år vil generalforsamlingen være ekstra vigtig og vi håber at rigtig mange af vores medlemmer vil komme.

Foreningen er i den situation, at nuværende formand ikke ønsker at genopstille og der er yderligere to bestyrelsesmedlemmer som også skal erstattes. Dette betyder, at vi som minimum skal vælge tre bestyrelsesmedlemmer og ud af den valgte bestyrelse skal der vælges en formand.

Som alle ved og kan læse fra tidligere referat, så er kassererposten også til valg.

Foreningen står over for en meget alvorlig situation, så det er nu alle mand skal møde op, så vi kan sikre, at foreningen overlever.

Vi håber at se rigtig mange til årets generalforsamling den 4. oktober kl. 18. HUSK tilmelding til 22987478 senest 19/9 hvis man ønsker at deltage i spisningen bagefter.Hilsen Bestyrelsen 

  
);